PROJEKT

Realizacja

Podstawą pozyskiwania materiałów są badania terenowe, przeprowadzone przez zespół specjalistów – etnologów i historyków, polegające na pozyskiwaniu informacji bezpośrednio od mieszkańców oraz na współpracy z regionalnymi towarzystwami społeczno-kulturalnymi.

Prace w terenie zmierzają również do weryfikacji informacji zawartych w źródłach archiwalnych. Z uwagi na szybko zmieniający się krajobraz kulturowy wsi oraz przemiany społeczno-demograficzne jej mieszkańców, podjęte badania mają charakter badań ratunkowych.

W ciągu 3 lat trwania projektu przebadanych zostało 667 miejscowości w 801 sołectwach. Przeprowadzono łącznie 1 407 wywiadów. Średnio w każdej wsi przeprowadzono co najmniej dwa wywiady.

Powiat Liczba sołectw Liczba miejscowości przebadanych Liczba wywiadów
czarnkowsko-trzcianecki 108 103 201
gnieźnieński 190 154 309
międzychodzki 70 42 99
nowotomyski 89 95 284
obornicki 74 54 133
szamotulski 126 112 196
wągrowiecki 144 107 185
razem 801 667 1 407

Badania terenowe prowadzono na terenie siedmiu powiatów województwa wielkopolskiego, a dotyczyły następujących zagadnień:

I Toponomastyka

 1. Nazwy miejscowości (urzędowe, historyczne; zwyczajowe),
 2. Nazwy lokalne (przysiółków, części wsi, pól, łąk, pojedynczych gospodarstwa),
 3. Nazwy topograficzne (cieków wodnych, stawów, wzniesień, obszarów leśnych, uroczysk),
 4. Nazwy pojedynczych obiektów przyrody żywej i nieożywionej (pojedynczych drzew, głazów narzutowych),
 5. Nazwy etnonimiczne.

II Folklor dawny i współczesne zjawiska kulturowe

 1. Podania o wydarzeniach lokalnych,
 2. Tradycyjne obrzędy (także te związane z tradycjami religijnymi) doroczne,
 3. Tradycyjne obrzędy rodzinne i okolicznościowe (narodziny, chrzty, śluby, wesela),
 4. Tradycje kulinarne (w tym: produkt regionalny i lokalny, potrawy świąteczne, przepisy kulinarne),
 5. Zespoły folklorystyczne, śpiewacze, muzyczne, w tym: przeglądy i festiwale oraz twórcy słowa,
 6. Widowiska obrzędowe.

III Tradycyjne umiejętności rękodzielnicze

 1. Tradycje wytwórczości rzemieślniczej, sztuki ludowej oraz artystów nieprofesjonalnych.

IV Przejawy religijności tradycyjnej

 1. Przejawy religijności tradycyjnej (pielgrzymki, sanktuaria, miejsca kultu religijnego i związane z nimi zwyczaje, lokalne odpusty).

Lokalne uroczystości i obchody świeckie

 1. Lokalne uroczystości i obchody świeckie (dożynki, dni gminy/wsi, lokalne festyny).