ZESPÓŁ

Autorzy

Izabela Czerniejewska

Izabela Czerniejewska – dr, etnolożka i filozofka. Badaczka niezależna związana z Centrum Badań Migracyjnych UAM, doktorat z etnologii pt. „Edukacja wielokulturowa w Polsce w perspektywie antropologii”. Interesuje się tematyką wielokulturowości i edukacji wielokulturowej, szczególnie powiązań edukacji z migracjami. Działaczka w organizacjach pozarządowych, trenerka szkoleń i warsztatów i w tematyce wielokulturowości i antydyskryminacji, koordynatorka projektów krajowych i międzynarodowych.

Karolina Echaust

Karolina Echaust – ukończyła etnologię i antropologię kulturową oraz zarządzanie instytucjami kultury na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Poliglotka. Obecnie pracuje w Skansenie i Muzeum Pszczelarstwa im. prof. Ryszarda Kosteckiego w Swarzędzu, oddziale Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie. Współpracuje z Instytutem Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM w Poznaniu oraz Fundacją Ari Ari z Bydgoszczy. Bierze udział w projektach naukowych i badawczych. Zainteresowania oraz kierunki badań: tradycje pszczelarskie i bartnicze w Polsce, edukacja muzealna, muzealnictwo, etnologia Polski, wilk w naturze i kulturze, antropologia kulturowa biedy.

Teresa Jadwiga Palacz

Teresa Jadwiga Palacz – etnograf, studia na UAM w Poznaniu. Urodzona na Pomorzu, zawodowe życie związała z Wielkopolską, z ochroną i dokumentacją dziedzictwa kulturowego zarówno w wymiarze materialnym jak i niematerialnym. Pracownik Narodowego Instytutu Dziedzictwa Oddziału Terenowego w Poznaniu. Obowiązki zawodowe pozwoliły jej na pracę w terenie, kontakt z ludźmi oraz poznawanie coraz to nowych zakątków Wielkopolski. Autorka wielu publikacji, które służyły popularyzacji ochrony zabytków, jak również sfery obrzędowości, symboli i mitów. Członkini Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego, od wielu lat interesuje się historią polskiej kuchni regionalnej. Od wielu lat współpracuje z Departamentem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego, pracuje jako ekspert w ramach Zespołu Opiniodawczo-Doradczego d/s Produktów Regionalnych i Tradycyjnych przy Marszałku woj. wielkopolskiego, a także w pracach Kapituł różnych festiwali oceniających produkty regionalne i tradycyjne.

Aleksandra Paprot

Aleksandra Paprot – mgr, etnolog i kulturoznawca. Doktorantka w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Członkini Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego (sekretarz Sekcji Stroju Ludowego) oraz Stowarzyszenia „Kochamy Żuławy”. Badaczka terenowa, inicjatorka i organizatorka przedsięwzięć promujących oraz upowszechniających działania na rzecz regionalnego dziedzictwa kulturowego na Żuławach. Autorka publikacji opisujących m.in. współczesny regionalizm, dziedzictwo kulturowe, a także rękodzieło i strój ludowy. Prowadzi badania dotyczące polityki kulturalnej, tożsamości regionalnej oraz lokalnej na Ziemiach Zachodnich i Północnych.

Marta Machowska

Marta Machowska – mgr historii oraz studentka etnologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Członkini Towarzystwa Przyjaciół Nauk Historycznych. Uczestniczka licznych badań terenowych, między innymi w Malborku, Stalowej Woli, na Mazowszu Nadwiślańskim, Podlasiu oraz w Wielkopolsce. Współorganizatorka interdyscyplinarnego projektu badawczego „Wielkopolscy ewangelicy. Pamięć społeczna i dziedzictwo kulturowe na przykładzie gminy Kórnik”, realizowanego od stycznie 2013 roku oraz questu „Kolej na Krzyż”. Jej zainteresowania badawcze skupiają się na dziedzictwie kulturowym i kulturze ludowej oraz jej percepcji we współczesnym świecie, środowisku twórców ludowych oraz regionalizmie wielkopolskim.

Mikołaj Smykowski

Mikołaj Smykowski – magister etnologii, doktorant Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Członek Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego i Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego. Sekretarz redakcji „Przeglądu Wielkopolskiego”. Prowadzi badania dotyczące dynamiki krajobrazu kulturowego powojennej wsi w kontekście praktyk adaptacyjnych społeczności lokalnej gminy Dąbie względem przestrzeni byłego obozu zagłady w Chełmnie nad Nerem.

Agata Stanisz

Agata Stanisz – dr, antropolożka. Adiunkt w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, członkini Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. Badaczka terenowa w nurcie antropologii na miejscu. Autorka wieloletnich projektów internetowych takich jak: Miasto Dźwięków, Antropofon, Palimpsest Maps. Propagatorka wolnego dostępu, wolnej kultury oraz działań uwalniających naukę ze świata akademickiego. Prowadzi badania w środowiskach wielkomiejskich i wiejskich na terenie Polski oraz Europy Zachodniej. Fotografka i fieldrecordist.