ZESPÓŁ

Główni wykonawcy projektu

Anna Weronika Brzezińska

Anna Weronika Brzezińska – dr, etnolożka i instruktorka rękodzieła artystycznego. Adiunkt w Instytucie Etnologii i Antropologii UAM w Poznaniu, członkini Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego i Stowarzyszenia Instytut im. Oskara Kolberga w Poznaniu. Badaczka terenowa, animatorka i popularyzatorka wiedzy dot. dziedzictwa kulturowego. Redaktorka naczelna Atlasu Polskich Strojów Ludowych, członkini redakcji „Przeglądu Wielkopolskiego”. Współpracowniczka Regionalnego Obserwatorium Kultury UAM. Inicjatorka i współredaktorka książek dot. edukacji regionalnej i kulturowej oraz dziedzictwa kulturowego Żuław. Członkini Rady ds. niematerialnego dziedzictwa przy Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Arkadiusz Jełowicki

Arkadiusz Jełowicki – doktor etnologii, absolwent podyplomowych studiów muzealniczych na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, kustosz w Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, członek Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. Badacz terenowy, badacz dziedzictwa kulturowego wsi polskiej oraz kolekcji etnograficznych w Polsce. Komisarz wielu wystaw muzealnych poświęconych folklorowi Polski i Ukrainy. Autor dokumentacji historyczno-architektonicznych dotyczących wsi wielkopolskich, kujawskich, pomorskich i mazurskich.

Wojciech Mielewczyk

Wojciech Mielewczyk – dr nauk historycznych, mgr prawa, absolwent podyplomowych studiów muzealniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim, kustosz dyplomowany w Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, członek Stowarzyszenia Archiwistów Polskich i Stowarzyszenia Muzealników Polskich. Autor licznych wystaw muzealnych oraz publikacji naukowych związanych z dziejami wsi i rolnictwa oraz popularyzujących dzieje Wielkopolski. Kierownik projektu „Atlas niematerialnego dziedzictwa kulturowego wsi wielkopolskiej”.